top

W dniu 24 lutego 2019 roku na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Niecieczy zakończył się V Nowosolski Tydzień z Lisem. Organizatorami tej cyklicznej imprezy było jak zwykle Nadleśnictwo Nowa Sól, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze oraz OHZ Nieciecz.

Więcej... Logo PDF

16 lutego tego roku odbyło się zakończenie IV edycji polowania „Sulechowski Lisiarz” zorganizowane przez Nadleśnictwo Sulechów i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Jak zawsze zadaniu sprostało Koło Łowieckie Kruk Zielona Góra, które od lat jest gospodarzem pokotu i spotkania myśliwych po polowaniu.

Więcej... Logo PDF

Zgodnie ze Zbiorem zasad etyki i tradycji łowieckich Polska jest krajem o bogatych tradycjach łowieckich. W historii naszego państwa ukształtowały się różnorodne formy zwyczajów łowieckich. Od wieków w Polsce tworzył się język myśliwych, który stanowi istotny element dziedzictwa narodowego.

Więcej... Logo PDF

Historia kół jest wspólna od założenia koła Diana w roku 1949 do roku 1968, kiedy to koledzy z jednostki wojskowej w Babimoście na bazie jednego z obwodów utworzyli oddzielne Koło Sokół.

Więcej... Logo PDF

Jak co roku za sprawą pani Magdaleny Kołodziejczak, Przedszkole nr 7 im. Jana Brzechwy z Zielonej Góry włącza się w akcje dokarmiania zwierzyny leśnej. Dzieci z tego przedszkola wraz ze swoimi rodzicami zbierają kasztany w mieście i magazynują je w przedszkolu.

Więcej... Logo PDF

W sobotę 24 listopada 2018 r. z inicjatywy łowczego i myśliwych Koła Łowieckiego „Drop” Zielona Góra, odbyła się coroczna, już 9 edycja imprezy mikołajkowej dla dzieci, wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Zielonej Górze.

Więcej ... Logo PDF

„Zielonogórska Diana” to szczególne polowanie organizowane od szeregu lat w naszym okręgu PZŁ. Celem jest integracja środowiska polujących Dian, nawiązanie nowych znajomości oraz możliwość bytowania w ciekawych łowiskach.

Więcej ... Logo PDF

W dniu 08 grudnia 2018r. w kole łowieckim „Słonka” odbyło się mikołajkowe polowanie. Po sygnale zbiórka wykonanym przez kolegę Ryszarda Króla (KŁ „Raróg” Zielona Góra) w asyście  stażysty naszego koła Pawła Michalika okazało się, że polować będą 23 osoby, w tym aż 13 gości co nas ogromnie ucieszyło, bo taka frekwencja to zaszczyt dla naszego małego koła.

 Więcej ... Logo PDF

Uroczyste obchody zgromadziły myśliwych, władze samorządowe, łowieckie i sympatyków łowiectwa. Podczas uroczystości został poświęcony i przekazany kołu sztandar ufundowany przez członków koła.

Więcej... Logo PDF

Koło łowieckie nr 63 '' TUR '' w Nowej Soli zostało założone w roku 1948. Z okazji 70-lecia Koła został ufundowany Sztandar Koła, który w dniu 28 października 2018 roku został przekazany przez Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze kol. Andrzeja Skibińskiego na ręce Prezesa Koła.

Więcej... Logo PDF

W sobotę 03 listopada KŁ ,,Daniel” w Szprotawie obchodziło jubileusz 70-cio lecia istnienia koła oraz nadania Kołu sztandaru. Obecne władze koła zrobiły wszystko aby uroczystość oddała to, co w myślistwie jest najważniejsze – honor, tradycja i wzajemny szacunek.

Więcej... Logo PDF