top

  Kol. Brachmański Andrzej Przewodniczący KŁ „Borówka” Zielona Góra
    Z-ca  
Członkowie:
1 Kol. Bełzecki Daniel   KŁ „Bór” Zielona Góra
2 Kol. Fengier Paweł   KŁ „Cietrzew” Żary
3 Kol. Głazowski Jan   KŁ „Drop” Zielona Góra
4 Kol. Górecka Justyna   KŁ „Cietrzew" Warszawa
5 Kol. Jankowski Zbigniew   KŁ „Cietrzew” Żary
6 Kol. Kruhlik Jerzy   KŁ „Diana” Sulechów
7 Kol. Łangowski Henryk   KŁ „Grandel”  Przegubiel
8 Kol. Nowak Wiesław   KŁ „Łoś” Torzym
9 Kol. Olszewski Jan   KŁ ,,Słonka" Z Góra
10 Kol. Pańczuk Jarosław   KŁ „Jeleń” Babimost
11 Kol. Skrzetuski Karol   KŁ „Grandel” Przegubiel
12 Kol. Stróżczyński Andrzej   KŁ „Ponowa" Skąpe
13 Kol. Wiatr Bogdan   KŁ „Szarak” Jasień

Nowowstępujący

Egzamin poprawkowy (I) pisemny 10 listopada br. godz. 17.00

Egzamin poprawkowy (I) ustny 10 listopada br. godz.17.00

 

Egzamin poprawkowy (II) termin ustny, pisemny 21 listopada br. godz. 16.00

Termin poprawkowego egzaminu strzeleckiego zostanie uzgodniony i podany do informacji po zakończeniu ustnych i pisemnych egzaminów poprawkowych.

 

Selekcjonerzy

Egzamin poprawkowy (I) pisemny 10 listopada br. godz. 16.00

Egzamin poprawkowy (I) ustny 10 listopada br. godz.17.00

 

Egzamin poprawkowy (II) termin pisemny 21 listopada godz. 16.00

Egzamin poprawkowy (II) termin ustny 21 listopada godz. 17.00

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 50/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego.

Podjętą uchwałę przesyłam w załączeniu celem wykorzystania i powiadomienia podległych kół łowieckich.

Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

 

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

 

Uchwała nr 14/2018 Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany zasad selekcji osobniczej jeleni byków Logo PDFLogo PDF

Smacznie, zdrowo i wesoło! Tak właśnie było dzisiaj w Ochli. Łowiecka edukacja prowadzona przez myśliwych z naszego okręgu spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Historia, kultura łowiecka i tradycja - to tylko kilka wątków z Łowieckiego Zakątka

Więcej... Logo PDF

12 maja br. w Gorzowie Wlkp. odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy z Kulturą Łowiecką. Organizatorami tego pięknego przedsięwzięcia byli: Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Więcej... Logo PDF

W przeddzień listopadowego święta zmarłych warto choć na krótką chwilę zwolnić bieg pędzącego czasu i zadumać się… i wspomnieć Tych co już odeszli … na wieczną posługę św. Hubertowi…

Więcej... Logo PDF

W ostatnich latach dzięki inicjatywie Rady Okręgowej i Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze, a przede wszystkim dzięki Okręgowej Komisji Kultury, Tradycji i Etyki Łowieckiej oraz licznym członkom związku łowieckiego dla których dobro myślistwa i łowiectwa stoi na najwyższym poziomie, powstało kilka ciekawych miejsc które warto odwiedzić; myśliwi zaś powinni zaliczyć je obowiązkowo i to najlepiej z rodzinami, znajomymi czy przyjaciółmi.

Więcej... Logo PDF