top

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Ceremoniał odznaczania myśliwych

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Łowieckich Macieja Kaliskiego w  załączniku zatwierdzony przez Naczelną Radę Łowiecką (Uchwałą NRŁ Nr 120/2019 z dnia 6 kwietnia 2019r) nowy Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Ceremoniał obowiązujący przy wręczaniu odznaczeń. Informuję, iż Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowiecckich wszedł w życie z dniem 6 kwietnia br.

Uchwała NRŁ w sprawie nadwania odznaczeń Logo PDF

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Nuty Fanfara dekoracyjna na zespół 2 plesy i 2 paeforsyLogo PDF

Nuty Fanfara dekoracyjna na 3 rogi myśliwskieLogo PDF

Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi  Logo PDF

Fanfara dekoracyjna na zespół 2 plesy i 2 paeforsy

Plakat Pasek radiowy

Fanfara dekoracyjna na zespół 3 plesy

Plakat Pasek radiowy

Fanfara dekoracyjna na zespół 3 paeforsy

Plakat Pasek radiowy