Komunikat o egzaminach poprawkowych i szkoleniach

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że:

1. Egzaminy poprawkowe dla uzyskania podstawowych i selekcjonerskich uprawnień

   do wykonywania polowania odbędą się w następujących terminach:

a) Egzaminy testowe – 25 sierpnia br. od godz. 1600.

b) Egzaminy ustne – 30 sierpnia (nowo wstępujący) od godz. 900, selekcjonerzy od godz. 1200.

c) Sprawdzian strzelecki (dotyczy uprawnień podstawowych) – 30 sierpnia od godz. 1000.

     Prosimy o potwierdzenie przystąpienia do egzaminów poprawkowych do dnia 20.08. 014 r.

2. Planowane są jesienne kursy dla uzyskania podstawowych i selekcjonerskich uprawnień do

   wykonywania polowania w następujących terminach:

a) Rozpoczęcie kursu podstawowego w dniu 20.09.br. o godz. 900.

   Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 15.09.br. Odpłatność za kurs wynosi

   740 zł plus 23 % podatek VAT (materiały, wykłady, egzaminy).

   Do egzaminów mogą przystąpić kandydaci, którzy do dnia 15 października br. będą mieli

zaliczony staż kandydacki.

b) Rozpoczęcie kursu dla kandydatów na selekcjonerów w dniu 18.10.2014 r. o godz. 900.

   Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15.10.br. Odpłatność za kurs wynosi 500 zł  

   (materiały, wykłady, egzaminy).

   Do egzaminów mogą przystąpić kandydaci posiadający co najmniej 3-letni staż w Polskim

Związku Łowieckim.

Warunkiem rozpoczęcia obydwu kursów jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów na każdy kurs.

 

Darz Bór

   Zdzisław Rudkiewicz

     Łowczy Okręgowy

Odstraszanie dzików

Hubertus Collection zaprasza do współprcy.

Więcej ...

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop