top

W 2019 roku STRZELNICA jest CZYNNA

od 16 marca do 27 października

(dotyczy członków PZŁ)

Na strzelnicy odbywa się przystrzelanie broni w dniach i godzinach ustanowionych w regulaminie strzelnicy tj. od 16 marca do 27 października:

 1. We wtorki, piątki i soboty od godz. 1000 do godz. 1600
 2. W środy i czwartki od godz. 1100 do godz. 1800
 3. W niedzielę od godz. 1100 do godz. 1600.
 4. W poniedziałki strzelnica jest nieczynna.
 5. W środy w godzinach 1500 do godz. 1800 oś dzik zarezerwowana jest dla klubu strzeleckiego QLS.
 6. W niedziele w godzinach 1300 do godz. 16 00 oś dzik zarezerwowana jest dla klubu strzeleckiego QLS.
 7. Ponadto strzelnica jest nieczynna: 21, 22 i 27 kwietnia; 1, 3 maja; 20 czerwca; 15 sierpnia; 8 i 14 września oraz 1 listopada.
 8. Od 27 października 2018 r. do 28 lutego 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do godz. 1430 udostępniona jest jedynie oś „rogacz-lis” do przystrzelania broni
 9. Powyższe terminy nie dotyczą szkoleń i zawodów strzeleckich organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz rusznikarza sprawdzającego broń po naprawach.

 10. Zajęcia dla nowowstępujących odbędą się w dniach 9-10, 23-24, 30 marca 2019r. oraz 13-14 kwietnia 2019r.

   W wymienionych w punkcie 10 dniach, strzelnica jest nieczynna dla innych użytkowników

   UWAGA!

 1. Przed korzystaniem ze strzelnicy należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem strzelnicy oraz wpisać się do książki-rejestru korzystania ze strzelnicy.
 2. Od 16 marca do 27 października książka znajduje się u gospodarza strzelnicy, w pozostałe dni w biurze ZO PZŁ.
 3. Na stanowiskach do strzelań śrutowych obowiązuje używanie okularów, nakrycia głowy i ochronników słuchu.
 4. Na stanowiskach kulowych należy stosować ochronniki słuchu.

 

Harmonogram pracy strzelnicy można pobrać TUTAJ...Logo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ

 

 

 

95 lat Polskiego Związku  Łowieckiego, to jubileusz ogólnopolskiej organizacji łowieckiej, który będzie nam towarzyszył we wszystkie dni tego roku. Lata 20-te ubiegłego wieku to czas  wielu spotkań myśliwych należących do różnych towarzystw, związków, kółek i kół łowieckich działających w granicach z przed jak i po uzyskaniu niepodległości państwa polskiego.

Więcej... Logo PDF

Kozłówka, niewielka miejscowość w gminie Kamionka słynie z turystycznej perełki Lubelszczyzny, pałacu Zamojskich. To tutaj w murach rezydencji Zamojskich obradował XI Krajowy Zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Więcej... Logo PDF

Z inicjatywy członków Komisji Kultury Tradycji i Etyki Łowieckiej ORŁ zorganizowane zostało spotkanie grupy inicjatywnej w celu zawiązania zielonogórskiego oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Więcej... Logo PDF

Informujemy, że w dniu 28 listopada bieżącego roku odbyło się zebranie inaugurujące powołanie do życia Zielonogórski Klub Seniora PZŁ.

Więcej... Logo PDF

Obejmując we wrześniu 2017 roku edukację przyrodniczą w Zespole Szkół Ekologicznych, Szkole Podstawowej nr 22 zastanawiałam się w jaki sposób urozmaicić zajęcia lekcyjne uczniom w klasach 4-6. Któż byłby najlepszą osobą, instytucją, żeby opowiedzieć i przybliżyć dzieciom i młodzieży temat szeroko pojętej przyrody? Kto najlepiej zna się i najwięcej wie o otaczającej nas rzeczywistości w najbardziej zalesionym województwie w kraju? Tylko leśnik i myśliwy!

Przygotowała Joanna Lewszyk, nauczyciel przyrody w SP 22

Więcej... Logo PDF

2 czerwca 2018 r. członkowie Koła Łowieckiego „Drop” Zielona Góra zorganizowali imprezę dla dzieci, wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Zielonej Górze. Inicjatorem i głównym organizatorem przedsięwzięcia był jak zwykle łowczy koła, Kol. Jerzy Buczyniak.

Więcej... Logo PDF