top

W 2018 roku STRZELNICA jest CZYNNA

od 17 marca do 28 października

(dotyczy członków PZŁ)

Na strzelnicy odbywa się przystrzelanie broni w dniach i godzinach ustanowionych w regulaminie strzelnicy tj. od 17 marca do 28 października:

  1. We wtorki, piątki i soboty od godz. 1000 do godz. 1600
  2. W środy i czwartki od godz. 1200 do godz. 1800
  3. W niedzielę od godz. 1100 do godz. 1600.
  4. W poniedziałki strzelnica jest nieczynna.
  5. Ponadto strzelnica jest nieczynna: 31 marca, 1 i 2 kwietnia; 1, 3 i 31 maja; 15 sierpnia; 8 i 15 września oraz 1 listopada.
  6. Od 2 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do godz. 1430 udostępniona jest jedynie oś „rogacz-lis” do przystrzelania broni
  7. Powyższe terminy nie dotyczą szkoleń i zawodów strzeleckich organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ oraz rusznikarza sprawdzającego broń po naprawach.

   UWAGA!

  1. Przed korzystaniem ze strzelnicy należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem strzelnicy oraz wpisać się do książki-rejestru korzystania ze strzelnicy.

Od 17 marca do 29 października książka znajduje się u gospodarza strzelnicy, w pozostałe dni w biurze ZO PZŁ.

  1. Na stanowiskach do strzelań śrutowych obowiązuje używanie okularów, nakrycia głowy i ochronników słuchu.
  2. Na stanowiskach kulowych należy stosować ochronniki słuchu.

Zarząd Okręgowy PZŁ