top

Koła łowieckie, Koleżanki i Koledzy, sympatycy łowiectwa.
Dzisiaj tuż przed zbliżającymi się wakacjami ponownie zwracamy się do Was, współtworzących historię myślistwa i kultury łowieckiej na terenie okręgu zielonogórskiego z apelem o wsparcie naszej jakże ważnej z punktu widzenia społecznego odbioru inicjatywy dokończenia „budowy” naszego MYŚLIWSKIGO ZAUŁKU na zielonogórskim deptaku.

Więcej... Logo PDF

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jak zdajecie sobie sprawę ustawa Prawo Łowieckie, która weszła życie w dniu 01.04.2019 wprowadziła w art. 42aa, pkt 15 „zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia”, natomiast w art. 52, pkt 7 wprowadzono zapis „kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W związku z powyższym przesyłamy stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej w przedmiotowej sprawie wraz listą poparcia. Prosimy o zebranie podpisów pod petycją od wszystkich myśliwych w Waszych kołach, ich rodzin, oraz  wszystkich przyjaciół łowiectwa, dla których wartości łowiectwa nie są obce.

Powyższe podpisy prosimy uzupełnić do dnia 27.06.2019  r. i przekazać listy dla Delegatów z Waszych kół, którzy dostarczą je na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który odbędzie się w dniu 30.06.2019  r. w celu przekazania podpisów do odpowiednich instytucji.

                                                                                                          DARZ BÓR

Dokumenty do pobrania:

Informacja ogólna prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

Odezwa Prezesa NRŁ do odczytania na Zjazdach Okręgowych Logo PDF

Projekt Ustawy Logo PDF

Lista poparciaLogo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze w związku z rozpoczętymi pracami w dniu 29 maja 2019r. zespołu opiniodawczo-doradczego ds. podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie informuje, że zespół w pierwszej kolejności analizuje:

Więcej... Logo PDF

W Gorzowie Wielkopolskim odbyła się dwudniowa konferencja skupiająca się na problematyce ASF czyli Afrykańskiego Pomoru Świń. Dodatkowo uczestnicy spotkania zapoznali się z działaniami zapobiegawczymi w celu ochrony województwa lubuskiego przed wystąpieniem ASF.

Więcej... Logo PDF

12 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się szesnasta edycja Lubuskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich. Imprezą towarzyszącą tegorocznym zmaganiom muzyków był Międzynarodowy Dzień Inwalidy z Kulturą Łowiecką organizowany przez Koło Łowieckie "Dzik" w Myśliborzu. 

Więcej... Logo PDF

Sztandarowym wydarzeniem podczas Pikniku Leśno - Łowieckiego „Cietrzewisko” jest Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Podczas „Cietrzewiska”
w 2019 roku Festiwal miał charakter regionalny, na który mogą się stawić sygnaliści z całego kraju, zgodnie z regulaminem Klubu Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego.

Więcej... Logo PDF

W dniu 6 kwietnia 2019 wzorem lat poprzednich mieszkańcy Zielonej Góry i okolic mogli uczestniczyć w akcji pn. „Posadźmy las razem” w ramach ogólnopolskiej kampanii Lasów Państwowych „1000 drzew na minutę”.

Więcej... Logo PDF

Prezentację w postaci pliku "PDF" można pobrać TUTAJ...

Fotorelację można obejrzeć TUTAJ...

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwraca się z prośbą do Komendanta Głównego Policji o podjęcie działań zmierzających do wypracowania procedury przeciwdziałania blokowaniu polowań.

Deklarujemy wszelką pomoc i współdziałanie.

Naszym zdaniem uzasadnione jest zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji i Polskiego Związku Łowieckiego.

Pismo Łowczego Krajowego do Komendanta Głównego Policji do pobrania TUTAJ... Logo PDF