top

Kto może zostać myśliwym, jakie warunki musi spełniać. Czy są one co jakiś czas weryfikowane? Jakie są zwyczaje łowieckie i zasady polowania? Na te i podobne pytania odpowiadał Jacek Banaszek łowczy okręgowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze podczas cyklicznej radiowej rozmowy zatytułowanej "Co, jak i dlaczego" w Radiu Zachód.

 

Audycji można posłuchać TUTAJ...  Plakat Pasek radiowy

 

lub na stronie Logo Radio Zachod

Publikacja Radia Zachód z dnia: 03.07.2019, 15:18

30 czerwca br. podczas XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów symbolicznie przekazano 11 zestawów bio-asekuracyjnych przedstawicielom kół łowieckich okręgu zielonogórskiego z 70 które zakupiono i przekazano do ZO PZŁ w Zielonej Górze przez Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze z funduszy przekazanych na ten cel z Urzędu Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Więcej... Logo PDF

W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, odbył się XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Prezydent wręczył zasłużonym myśliwym złote, srebrne i brązowe odznaczania.

Więcej... Logo PDF

W dniach 13,14 i 17 czerwca 2019 r. na terenie okręgu zielonogórskiego PZŁ odbyły się narady z przedstawicielami zarządów kół łowieckich. Tematem przewodnim spotkań było omówienie wstępnego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie, którego autorem jest zespół opiniodawczo-doradczy powołany przez Sejmik.

Więcej... Logo PDF

Koła łowieckie, Koleżanki i Koledzy, sympatycy łowiectwa.
Dzisiaj tuż przed zbliżającymi się wakacjami ponownie zwracamy się do Was, współtworzących historię myślistwa i kultury łowieckiej na terenie okręgu zielonogórskiego z apelem o wsparcie naszej jakże ważnej z punktu widzenia społecznego odbioru inicjatywy dokończenia „budowy” naszego MYŚLIWSKIGO ZAUŁKU na zielonogórskim deptaku.

Więcej... Logo PDF

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jak zdajecie sobie sprawę ustawa Prawo Łowieckie, która weszła życie w dniu 01.04.2019 wprowadziła w art. 42aa, pkt 15 „zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia”, natomiast w art. 52, pkt 7 wprowadzono zapis „kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W związku z powyższym przesyłamy stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej w przedmiotowej sprawie wraz listą poparcia. Prosimy o zebranie podpisów pod petycją od wszystkich myśliwych w Waszych kołach, ich rodzin, oraz  wszystkich przyjaciół łowiectwa, dla których wartości łowiectwa nie są obce.

Powyższe podpisy prosimy uzupełnić do dnia 27.06.2019  r. i przekazać listy dla Delegatów z Waszych kół, którzy dostarczą je na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który odbędzie się w dniu 30.06.2019  r. w celu przekazania podpisów do odpowiednich instytucji.

                                                                                                          DARZ BÓR

Dokumenty do pobrania:

Informacja ogólna prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

Odezwa Prezesa NRŁ do odczytania na Zjazdach Okręgowych Logo PDF

Projekt Ustawy Logo PDF

Lista poparciaLogo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze w związku z rozpoczętymi pracami w dniu 29 maja 2019r. zespołu opiniodawczo-doradczego ds. podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie informuje, że zespół w pierwszej kolejności analizuje:

Więcej... Logo PDF