top

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, działając na podstawie wniosków ze spotkania Łowczego Krajowego Piotra Jenocha, Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca i Łowczych Okręgowych PZŁ z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem w dniu 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji strategii stałego obniżania zagęszczenia populacji dzików do 1 osobnika na 1000 ha oraz konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, zorganizował narady połączone ze szkoleniami przedstawicieli zarządów kół łowieckich okręgu zielonogórskiego PZŁ w zakresie strategii stałego obniżania zagęszczeń populacji dzików, zasad bioasekuracji w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Podsumowano również odstrzał sanitarny dzików w powiatach okręgu zielonogórskiego PZŁ.

Więcej... Logo PDF

W naszym myśliwskim życiu, obok chwil radosnych zdarzają się także zdarzenia smutne i tragiczne chwile. Niestety, często bywa, że musimy nagle i na zawsze pożegnać się ze zmarłym Kolegą i długoletnim towarzyszem łowów.

I taka chwila nadeszła wczoraj. 21 lutego 2019 r. zmarł Dariusz Szadkowski, nasz wieloletni Kolega po strzelbie.

Więcej... Logo PDF

Dnia 07.02.2019 roku odbyło się w Warszawie w siedzibie ministerstwa środowiska przy ulicy Wawelskiej, spotkanie prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej oraz członków komisji statutowej rady z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem i Dyrektorami Departamentów tego resortu.

Więcej... Logo PDF

W dniu 11-02-2019 roku w siedzibie związku przy ulicy Poznańskiej w Zielonej Górze odbyło się ślubowanie powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką w Warszawie w dniu 13 grudnia 2018 roku Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego oraz sędziów tego sądu łowieckiego a nadto powołanego w tym samym dniu przez Naczelną Radę Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców.

Więcej... Logo PDF

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołanej Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie dnia 6 grudnia 2018 roku jej członkowie wybrali Komisję Statutową, a przewodniczącym komisji został kolega Andrzej Skibiński – reprezentant społeczności myśliwych   Lubuskiego regionu.

Członkowie rady zobowiązali komisję do przedstawienia w maksymalnym krótkim terminie projektu statutu z uwagi na określony w ustawie prawo łowieckie i przepisach wprowadzających trzy miesięczny termin na przedłożenie go NRŁ, która z kolei zobowiązana jest niezwłocznie przedłożyć go Krajowemu Zjazdowi Delegatów, który winien uchwalić statut w terminie maksymalnie jednego miesiąca od dnia przedłożenia projektu naczelnej radzie łowieckiej.

Komisja Statutowa Rady pracowała nieustannie, porozumiewała się za pomocą środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej a jako ciało kolegialne spotykała się w siedzibie związku w przy ulicy Nowy Świat w Warszawie ośmiokrotnie w dniach: 06.12.2018r. 13.12.2018r, 27.12.2018r, 03.01.2019r, 04.01.2019r, 10.01.2019r, 17.01.2019r oraz 25.01.2019r.

Naczelna Rada Łowiecka podczas posiedzenia w dniu 25.01.2019 roku po długiej merytorycznej dyskusji, przyjęła przedstawiony przez komisję projekt statutu, który następnie zostanie przedłożony Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

Z projektem nowego Statutu PZŁ można zapoznać się TUTAJ... Logo PDF

Szanowne Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo, dzik dzisiaj to temat niemalże nr 1 w naszym kraju, tym samym urasta do zwierzęcia przez złośliwych określanych mianem - celebryty... Z innej strony okazuje się, że, aby dowiedzieć się coś na temat dzisiaj bardzo medialnego zwierzęcia to trzeba porozmawiać z myśliwym, już nie jako zwyrodnialcem, psychopatą a osobą mającą merytoryczną wiedzę. Taką wiedzę posiada każdy z nas składając egzamin na myśliwego a w nim między innymi pełną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, biologii wszystkich gatunków zwierząt łownych, etyki, udzielania pierwszej pomocy czy kynologii... Dzisiaj należy o tym głośno mówić, bo nikt z nas nie zasługuje na określenia rodem z kryminałów.... Darz Bór!

Całą rozmowę można obejrzeć na naszym kanale YouTube  Kamera

W tym roku po raz piąty dwa zaprzyjaźnione koła łowieckie -"KNIEJA" Rogoziniec i "HUBERT" Zbąszyń - zorganizowały polowanie integracyjne. Nie bez powodu jest ono organizowane już od kilku lat w drugi weekend stycznia,  bowiem w tym czasie trwa Finał WOŚP. Tak też było w tym roku. Polowanie miało miejsce 12 stycznia w sobotę, tuż przed 27 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej... Logo PDF

Będą zbiorowe polowania na dziki, ale resort środowiska zakaże strzelania do ciężarnych loch oraz prowadzących młode. Tak rząd chce walczyć z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. Problem ważny, bo ASF zagraża całej populacji polskich dzików, ale także hodowlom trzody chlewnej w całym kraju. Niemniej akcja wzbudziła wiele emocji i ostry sprzeciw ekologów, wielu naukowców oraz części myśliwych.

W audycji rozmawiano także o przyszłości polskiego łowiectwa.

Gośćmi audycji byli:

poseł i myśliwy Jerzy Materna

łowczy okręgowy Jacek Banaszek

samorządowiec, myśliwy Mateusz Karkoszka ze Stowarzyszenia Nowoczesnego Łowiectwa „Pasjonaci”

Opublikowanej w Radio Zachód audycji można posłuchać TUTAJ... i   Logo Radio Zachod