top

... Pierwsze trzy koła, którym wręczono sztandary to: „Łoś” w Torzymiu - 1988 rok, następnie „Jeleń” w Brodach – 1998 rok i „Bór” w Zielonej Górze – 2000 rok. ...

Więcej... Logo PDF

 W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Zarząd Główny przygotował konkurs w ramach akcji Myśliwi pomagają - konkurs "Myśliwska Paczka". Konkurs skierowany jest do wszystkich kół łowieckich. Chcemy, aby pomoc trafiła do jak największej liczby potrzebujących. W załączniku przesyłamy regulamin konkursu. Nagrodami dla kół ma być zamiennie po 100 sztuk bażantów lub 10 sztuk o łącznej wartości ok. 110 tys. zł. Celem konkursu, oczywiście poza pomocą ww. ośrodkom, jest integracja ze społeczeństwem, dbałość o dobre relacje z okolicznymi instytucjami, zaangażowanie kół na rzecz potrzebujących oraz poprawa wizerunku myśliwego w obecnych czasach.

Więcej... Logo PDF

11 listopada 2018 r. o godz. 9.00 uroczyście rozpoczęły się Wojewódzkie Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, przedstawiciele służb, organizacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Więcej... Logo PDF

W 100 lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską myśliwi Okręgu Zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego dnia 11 listopada 2018 roku czynnie uczestniczyli w obchodach tego wielkiego dla naszego kraju i jego mieszkańców państwowego i narodowego święta.

Więcej... Logo PDF

Zielonogórscy myśliwi i leśnicy po raz kolejny obchodzili swoje święto. W tym roku ma ono szczególny charakter. Wraz ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości obchodzony jest jubileusz 95-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Z tej okazji Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek został zaproszony do Radia Zachód.  Audycja została  wyemitowana w dniu 7 listopada 2018r. o godz. 17:34. Tematem rozmowy były obchody św. Huberta w okręgu zielonogórskim PZŁ oraz problemy myśliwych i przyszłość łowiectwa.

Rozmowy można posłuchać na naszej stronie tutaj: Plakat_Pasek_radiowy.jpg

oraz w Logo_Radio_Zachod.jpg lub TUTAJ...

29 października 2018 r. o godz. 10.00 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne na temat przebudowy i rozbudowy południowej jezdni drogi krajowej nr 18 – II fazy budowy autostrady A -18 w ramach zadania: „Budowa autostrady A -18 na odcinku: węzeł „Olszyna” – węzeł „Golnice” od km 0+633.00 do km 71+533.00.

Więcej... Logo PDF

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 roku ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 18 października 2018 roku pod pozycją 2000, w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztw rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.

Rozporządzenie obowiązuje w od dnia następnego po ogłoszeniu tj od - 19 października 2018 roku.

Więcej... Logo PDF