top

29 października 2018 r. o godz. 10.00 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne na temat przebudowy i rozbudowy południowej jezdni drogi krajowej nr 18 – II fazy budowy autostrady A -18 w ramach zadania: „Budowa autostrady A -18 na odcinku: węzeł „Olszyna” – węzeł „Golnice” od km 0+633.00 do km 71+533.00.

Więcej... Logo PDF

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 roku ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 18 października 2018 roku pod pozycją 2000, w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztw rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.

Rozporządzenie obowiązuje w od dnia następnego po ogłoszeniu tj od - 19 października 2018 roku.

Więcej... Logo PDF

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. analizy zagrożeń i działań prewencyjnych zabezpieczających województwo lubuskie przed wprowadzeniem wirusa ASF. Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Zofii Batorczak.

Więcej... Logo PDF

20 lipca 2018 roku w zielonogórskim ratuszu odbyła się posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej. Jednym z punktów porządku obrad było powołanie kolegi - Darka Dyba na stanowisko Przewodniczącego Komisji Kynologicznej; kolega Darek Dyba, był dotychczasowym zastępcą przewodniczącego tej Komisji i został jednogłośnie powołany na tę odpowiedzialną funkcję.

Więcej... Logo PDF

Nowe godziny Funkcjonowania Strzelnicy Myśliwskiej w Zielonej Górze
Strzelnica jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 10.00-16.00
Strzelanie może odbywać się tylko w tych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Instruktorem Hubertem Nadborskim. tel. 882 039 432
Nowy harmonogram obowiązuje do odwołania

Więcej... Logo PDF