top

Polski Związek Łowiecki jest organizacją społeczną, która swoje działania opiera o nieodpłatne zaangażowanie swoich członków. W 95-letniej historii Zrzeszenia kluczowym elementem była praca członków na rzecz tej Organizacji i jej niezależny charakter. Polski Związek Łowiecki wykonuje politykę Państwa w zakres prowadzenia gospodarki łowieckiej ale nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wsparcia ze środków budżetu Państwa.

Więcej... Logo PDF

Fotorelację z warszawskiego protesu można oberzeć w zakładce "Wydarzenia" lub TUTAJ...

20 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie władz okręgowych PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej. Świątecznie przystrojona sala obrad, członkowie Rady w strojach organizacyjnych, drobne świąteczne upominki stworzyły uroczystą i miłą bożonarodzeniową atmosferę.

Więcej... Logo PDF

W nadchodz^cym roku b^dziemy obchodzic 100 lecie odzyskania przez Polsk^ niepodlegtosci i 95 rocznic^ powstania Polskiego Zwiqzku Lowieckiego. W 2018 roku minq rowniez 73 lata polskiej, mysliwskiej obecnosci na Ziemi Lubuskiej.

Więcej... Logo PDF

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze 8 listopada 2017 r. o godz. 10:00 zorganizował w swojej siedzibie przy ul. Poznańskiej 13 spotkanie poświęcone zawieraniu umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Więcej... Logo PDF

Perukarz pozyskany w KŁ Cietrzew Żary na terenie obwodu nr  231 w dniu 30.08.2017r. przez mysliwego-leśnika Grzegorza Polusa.

Więcej...Logo PDF

19 września br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się „Debata Rolna 2017” poświęcona istotnym sprawom dotyczącym lubuskiego rolnictwa.

Więcej... Logo PDF

W związku kończącym się okresem obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na obszarze działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze, Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek zorganizował spotkania, których celem było omówienie procedur zawierania umów i składania dokumentów koniecznych do ponownego wydzierżawienia obwodów łowieckich polnych kołom łowieckim.

Więcej...Logo PDF