top

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, działając na podstawie wniosków ze spotkania Łowczego Krajowego Piotra Jenocha, Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca i Łowczych Okręgowych PZŁ z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem w dniu 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji strategii stałego obniżania zagęszczenia populacji dzików do 1 osobnika na 1000 ha oraz konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, zorganizował narady połączone ze szkoleniami przedstawicieli zarządów kół łowieckich okręgu zielonogórskiego PZŁ w zakresie strategii stałego obniżania zagęszczeń populacji dzików, zasad bioasekuracji w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Podsumowano również odstrzał sanitarny dzików w powiatach okręgu zielonogórskiego PZŁ.

Więcej... Logo PDF