top

Naczelna Rada Łowiecka  na swym plenarnym wyjazdowym posiedzeniu w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku w Korbielowie w województwie śląskim podjęła uchwałę o powołaniu 15 komisji problemowych Rady i ich przewodniczących. Powołano także nowe  komisje, które dotychczas nie funkcjonowały w strukturach Zrzeszenia, między innymi: Komisję  Sokolniczą,  Komisje Łuczniczą,  Komisję Współpracy z Organizacjami Rolniczymi oraz wydzielono z Komisji Promocji Komisję Edukacji, której przewodniczenie powierzono naszej koleżance z okręgu zielonogórskiego PZŁ - Justynie Góreckiej.

Więcej... Logo PDF