top

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwraca się z prośbą do Komendanta Głównego Policji o podjęcie działań zmierzających do wypracowania procedury przeciwdziałania blokowaniu polowań.

Deklarujemy wszelką pomoc i współdziałanie.

Naszym zdaniem uzasadnione jest zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji i Polskiego Związku Łowieckiego.

Pismo Łowczego Krajowego do Komendanta Głównego Policji do pobrania TUTAJ... Logo PDF