top

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jak zdajecie sobie sprawę ustawa Prawo Łowieckie, która weszła życie w dniu 01.04.2019 wprowadziła w art. 42aa, pkt 15 „zabrania się wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia”, natomiast w art. 52, pkt 7 wprowadzono zapis „kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W związku z powyższym przesyłamy stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej w przedmiotowej sprawie wraz listą poparcia. Prosimy o zebranie podpisów pod petycją od wszystkich myśliwych w Waszych kołach, ich rodzin, oraz  wszystkich przyjaciół łowiectwa, dla których wartości łowiectwa nie są obce.

Powyższe podpisy prosimy uzupełnić do dnia 27.06.2019  r. i przekazać listy dla Delegatów z Waszych kół, którzy dostarczą je na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który odbędzie się w dniu 30.06.2019  r. w celu przekazania podpisów do odpowiednich instytucji.

                                                                                                          DARZ BÓR

Dokumenty do pobrania:

Informacja ogólna prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

Odezwa Prezesa NRŁ do odczytania na Zjazdach Okręgowych Logo PDF

Projekt Ustawy Logo PDF

Lista poparciaLogo PDF